Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/lib/framework/lessparser.php on line 1066 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/lib/framework/lessparser.php on line 1348 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/lib/framework/lessparser.php on line 1348 Deprecated: Creation of dynamic property GKTemplate::$APITPL is deprecated in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/lib/gk.framework.php on line 74 psykolog: Anne Mette Flensted - Angst

Psykolog Anne Mette Flensted

Arbejder blandt andet med

Angst

Udover behandling af angst i grupper, behandler jeg overvejende angst problematikker ud fra et kognitivt perspektiv. Den kognitive terapi eller kognitiv adfærdsterapi anvender jeg til at hjælpe klienten til at ændre negative tanke- og adfærdsmønstre for derigennem at mestre angsten. Mange angstplagede personer er mest opmærksomme på følelsesmæssige og kropslige reaktioner i forbindelse med angsten; det er det stærke følelsesmæssige ubehag og de mange pinagtige og pinlige kropslige fornemmelser, der opfattes som angstens kerne. Det er imidlertid vanskeligt direkte at kontrollere angstens følelsesmæssige og kropslige bestanddele; de uvikårlige reaktioner, som man ikke er herre over. Det er relativt lettere at foretage ændringer i adfærd og tankemåder. Da angstens komponenter eller bestanddele - følelser, tanker, kropslige symptomer og adfærd - er tæt indbyrdes forbundne, vil ændringer i adfærd og tankevaner efterhånden også virke på følelser og kropslige symptomer.

Positive ændringer på ét område vil således kunne brede sig til andre områder svarende til en positiv cirkelbevægelse.

Nogle gange oplever klienter, efter et korterevarende behandlingsforløb målrettet mod at mestre angsten, behov for yderligere hjælp til at forstå og gennemarbejde deres selvopfattelse og følelsesmæssige konflikter i forhold til nærtstående. I så fald kan terapien evt. fortsætte med et andet fokus, og behandlingen ligner i høj grad psykodynamisk* terapi, også selvom der fortsat arbejdes med kognitive metoder.

Virkningen af kognitiv terapi:
Kognitiv terapi er virksom behandling over for angstlidelser. Langt hovedparten af de klienter, der fuldfører et kognitivt behandlingsforløb over 8-20 terapitimer, vil opleve en mærkbar reduktion i deres angstproblemer. Undersøgelser har i almindelighed fundet, at 70-80 % af de klienter, som fuldfører behandlingen, har et vist udbytte af den.

Kontakt mig, hvis du ønsker yderligere informationer omkring behandling af angst samt ønske om et terapi forløb.

* Psykodynamisk terapi behandlingsmetode sigter mod at afdække og gennemarbejde ubeviste konflikter der antages at være årsag til såvel psykiske lidelser, såsom angst og depression, således som tilfældet er med kognetiv terapi.

E-mail: kontakt@psykolog-flensted.dk
Telefon.: +45 22 86 88 52
Aldershøjvej 25.
9800 Hjørring
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/html/layouts/chromes/gk_style.php on line 25 Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/html/layouts/chromes/gk_style.php on line 92
Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /customers/b/6/8/psykolog-flensted.dk/httpd.www/templates/gk_quark/html/layouts/chromes/gk_style.php on line 123

COPYRIGHT © 2015 • ANNE METTE FLENSTED • ALL RIGHTS RESERVED